Stichting Kinderontwikkeling Hattem

Welkom op de website van Stichting Kinderontwikkeling Hattem.

HiHaHattem

Project Hi Ha (Historisch Hattem)

Hi Ha (Historisch Hattem) is een boek voor en door kinderen. Het beschrijft op een aansprekende wijze de historie van Hattem, aansluitend bij de beleving en interesses van basisschool kinderen.
Het project bestaat uit twee onderdelen: een educatief deel gericht op onderwijs en samenwerking binnen de Hattemse scholen. Plus het maken van een boek over Hattem, speciaal voor de basisschoolkinderen en (jonge) bezoekers van Hattem.
Het educatieve deel maakt kinderen van de basisscholen in Hattem bewust van hun eigen leefomgeving en leert hen om anders naar hun stad te kijken. Ook de verbinding met alle Hattemse basisscholen onderling en het samenwerken met elkaar is een belangrijk onderdeel van dit project. Door het samen maken van het boek komt er verbinding tussen de verschillende basisscholen en het maakt de Hattemse kinderen trots omdat het boek een gezamenlijk resultaat is. In schooljaar 2013/2014 is door de basisschoolkinderen van Hattem aan het project gewerkt.

Het boek is in oktober 2014 uitgereikt aan alle basisschoolleerlingen in Hattem.


Project Museumbezoek

Stichting kinderontwikkeling Hattem maakt het de kinderen van de basisscholen in Hattem mogelijk om gedurende twee schooljaren te weten 2014 en 2015 de musea in Hattem en museum de Fundatie (groep 8) in Zwolle te bezoeken.


Project Kinderboerderij Hattem

Op 4 oktober is op feestelijke wijze de kinderboerderij in Hattem geopend. Stichting Kinderontwikkeling Hattem heeft een financiële bijdrage geleverd aan het realiseren van kinderboerderij 'T Dijkweitje in Hattem.Projectaanvraag

Het is mogelijk om tot 31 oktober nog aanvragen te doen bij Stichting Kinderontwikkeling Hattem.

Dit kan door middel van het sturen van een mail naar info@stichtingkinderontwikkelinghattem.nl